WARSZTATY GITAROWE „Rock, blues & jazz”

1. Cele warsztatów
a. artykulacja i rytmika,
b. budowa pochodów basowych (walking),
c. praca z metronomem,
d. gitara jako instrument akompaniujący.

2. Organizator
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu.
Instruktor: Sylwester Sośniak.
3. Termin warsztatów
Spotkania odbędą się w dniach 11 – 15 lutego 2019 r. w godz. 10:00-14:00.

4. Uczestnicy warsztatów
Gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dorośli.
Uczestnicy warsztatów to instrumentaliści średniozaawansowani i zaawansowani (warsztaty nie obejmują podstaw nauki gry na instrumentach).
5. Aby uczestniczyć w warsztatach należy:
a. wypełnić kartę zgłoszeniową (można ją pobrać ze strony www.mdk.bytom.pl),
b. wysłać w/w zgłoszenie na adres imprezy@mdk.bytom.pl lub złożyć je w sekretariacie MDK nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich12,
c. dokonać wpłaty w wysokości 35 zł w sekretariacie MDK nr 1 w Bytomiu.

6. Termin zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy do 06.02.2019 r.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia.

7. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są przynieść własny instrument. Aparatura nagłaśniająca jest na wyposażeniu MDK nr 1 w Bytomiu.
8. Dojazd i ewentualny nocleg uczestnicy organizują we własnym zakresie.

9. Szczegółowy program warsztatów przedstawi prowadzący instruktor. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w poniedziałek, 11 lutego o godzinie 10:00 w sali nr 10 w MDK nr 1.

Kontakt:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu,
ul. Powstańców Warszawskich 12,
41-902 Bytom,
032 281 25 08
www.mdk.bytom.pl

Pobierz kartę zgłoszenia