lato

Akcja „LATO W MIEŚCIE”

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież – zapisane i niezapisane do naszej placówki  na zajęcia – do udziału w zajęciach organizowanych przez nas w ramach Akcji „Lato w mieście 2020”.

Szczegółowy harmonogram proponowanych zajęć znajduje się poniżej.

Jak się zapisać?:

– zapoznaj się z harmonogramem,

– wybierz zajęcia, które Cie interesują,

– zadzwoń do prowadzącego z zapytaniem o wolne miejsca,

– pobierz Kartę zgłoszenia na zajęcia, którą wypełnia rodzic lub prawny opiekun. Wypisaną kartę przynieś do nauczyciela prowadzącego zajęcia,

– pobierz kwestionariusz oceny ryzyka epidemicznego, który wypełnia rodzic lub opiekun prawny. Wypełniony kwestionariusz przynieś razem ze zgłoszeniem na zajęcia,

– Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania karty zgłoszenia zgłoś się do sekretariatu w celu pobrania karty, którą następnie muszą wypełnić rodzice lub prawni opiekunowie.

 

Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego

Zalacznik 2 – Karta zgloszenia uczestnika

Harmonogram akcji “Lato w mieście” organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 ul. Rostka 16. Opis zajęć i warsztatów.

(W celu zapisania dziecka na zajęcia w trakcie wakacji proszę o bezpośredni kontakt z prowadzącym zajęcia)

Data Godziny zajęć

Opis zajęć oraz miejsce prowadzonych zajęć i warsztatów

Osoba prowadząca, u której należy zapisać dziecko
Czerwiec

30.06. – 04.07 2020

Godz.

30.06.2020 9.00 – 12.00

01.07 – 04.07

10.00 – 13.00

Warsztaty gitarowe: MDK 1 UL. Rostka 16; Jazz, Blues, Funky

Frezowanie, praca z metronomem, skala muzyczna

( na warsztaty przyjmowane są osoby, które potrafią już grać na gitarze)

Uczestnicy warsztatów muszą posiadać swój instrument

Sylwester Sośniak

603-302-353

29.06 – 03.07. 2020 Godz. 10.00 – 13.00

Warsztaty muzyczne: kontrabas i gitara basowa MDK 1 UL. Rostka 16

1. Podstawy gry na kontrabasie i gitarze basowej.

2. nauka budowania pochodów basowych w oparciu o skalę,

3. blues – jazz – rock

Uczestnicy warsztatów muszą posiadać swój instrument

Ronald Tuczykont 793-661-101
29.06 – 03.07. 2020 Godz. 10.00 – 13.00

Warsztaty muzyczne: Nauka gry na perkusji: MDK 1 ul. Rostka 16

Podstawy rytmu, podstawowe techniki gry na perkusji, stylistyki muzyczne.

Uczestnicy warsztatów muszą mieć swoje pałki do gry na perkusji.

Grzegorz Kańtoch

607-089-919

30.06 – 03.07.2020 Godz. 10.00 – 13.00

Zajęcia plastyczne

Pracownia plastyczna w cieniu drzew”

II LO ul. Żeromskiego 46

Uczestnicy zajęć plastycznych zobowiązani są do posiadania własnych przyborów plastycznych

Aleksandra Herisz

603-876-630

06. – 10. 07.2020 Godz. 11.00 – 14.00

Zajęcia muzyczne:

MDK 1 ul. Rostka 16

Muzyka rozrywkowa i jazzowa – umuzykalnienie dzieci i młodzieży, szkoła improwizacji, instrumenty dęte.

Klaudiusz Jania

602-396-267

01.07.20r Godz. 10.00 – 12.00

SZACHY MDK 1 ul. Rostka 16

Szachowe zabawy

Iwona Kaula 601-923-672
08.07.20
07.07.20.20

wtorek

Godz. 10.00 – 12.00

SZERMIERKA SP nr 45 SZOMBIERKI

Szermiercze zabawy ze szpadą, nauczanie podstaw sportu

Piotr Bortel 

501 451 769

13.07.2020
14.07.2020
21.07.20
09.07.20 Godz. 10.00 – 12.00

BRYDŻ SPORTOWY

MDK 1 ul. Rostka 16

Podstawy gry w brydża

Jerzy Matura 507-122-884
16.07.20
23.07.20
14.07.2020

wtorek

Godz. 10.00 – 12.30

ŻEGLARSTWO

Staw północny w Parku Miejskim

Pływanie małymi łódkami, podstawy żeglarstwa.

Grzegorz Dronka 693-883-770

21.07.2020

wtorek

28.07.20 wtorek

 

lato