Pracownie

W Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu działają cztery działy tematyczne

  • Dział Informacyjno-Edukacyjny
  • Dział Sztuki Wizualne
  • Dział Muzyczny
  • Dział Sportowy