RODO

Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 41-906 Bytom ul. Powstańców Warszawskich 12

tel. 32 281 25 08
mail: mdk@mdk.bytom.pl

dane kontaktowe inspektora IOD

                                                                        
                                 IOD Aleksandra Słoma

                                 Urząd Miejski Bytom, ul. Smolenia 35

                                  Mail: iod_edu@um.bytom.pl

 

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.

Statut MDK nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA PPK

KLAUZULA INFORMACYJNA COVID 19 MDK

KLAUZULA INFORMACYJNA –  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC OPIEKUN PRAWNY – UCZNIOWIE MDK

Polityka prywatności FACEBOOK