Polityka prywatności

Administratorem Danych Osobowych jest 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu

reprezentowany przez Dyrektora 

41-902 Bytom ul. Powstańców Warszawskich 12

dane kontaktowe Inspektora IOD:

Urząd Miejski Bytom ul. Parkowa 2,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

1/ w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa. 
2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.
3/ dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;
4/ osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679). 
5/ dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
6/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.