Dla rodziców

Bieżące informacje dla Rodziców oraz przydatne dokumenty.

Dokumenty dotyczące sytuacji związanej z pandemią coronavirusa:

Zarzadzenie nowe – covid ostateczna wersja

DEKLARACJA RODZICA

DEKLARACJA PELNOLETNIEGO UCZESTNIKA

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na zajęcia (patrz dokument w załączniku)

ogłoszenie o naborze na tablice

Dokumenty rekrutacyjne na nowy rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji na zajęcia stałe 20-21

wniosek rekrutacja 2020-2021 (1)

Wypełnione dokumenty należy przesłać pocztą, donieść do nowej siedziby MDK przy ul. Rostka 16 lub wysłać na adres mailowy

rekrutacja@mdk.bytom.pl