batik

Batik “Pod sztrychem”

Uczestniczka pracowni plastycznej “Pod Sztrychem” Oli Herisz
Nadia Kreft zdobyła 👉👉👉I miejsce
na I Ogólnopolskim Konkursie Batiku „W mojej głowie, w mojej wyobraźni” – Zamość 2020, którego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.
Techniką 👉👉batiku, która jest trudna i wymaga czasu przy realizacji projektu, zajmujemy się w pracowni od wielu lat. Celem tego ogólnopolskiego konkursu było właśnie  promowanie batiku jako unikatowej techniki malarskiej wpisanej na 👉listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

 

batik