konkurs muzyczny

Bytom Keyboard Ton po raz kolejny

BYTOM KEYBOARD TON to konkurs muzyczno-edukacyjny.

Bytom Keyboard ton

W pierwszej fazie projektu- Młodzieżowym Przeglądzie Keyboardowym (eliminacje wojewódzkie) – biorą udział soliści (również spoza województwa śląskiego) w czterech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa w klasach 0-3, 4-6, 7 – 8 i 3 klasy gimnazjum oraz szkoły ponadpodstawowe.

Uczestnicy podczas konkursu wykonują z pamięci dwa utwory o zróżnicowanym charakterze.

Wykonawców ocenia profesjonalne jury złożone z trzech zawodowych muzyków, które bierze pod uwagę: dobór repertuaru, technikę wykonania utworów, ich aranżację i interpretację; wykorzystanie walorów brzmieniowych instrumentu oraz muzykalność i ogólne wrażenie artystyczne.

W tym roku już po raz 11 zostaną wyłonieni laureaci do VII Ogólnopolskiego Konkursu Keyboardowego pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego,

który odbywa się rokrocznie w miesiącu czerwcu w jednej z zaprzyjaźnionych placówek.
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu miał zaszczyt organizować tą imprezę w 2015 roku.

Laureaci, którzy otrzymują nagrody oraz nominacje do w/w konkursu prezentują swoje umiejętności na otwartym dla publiczności uroczystym koncercie w sali kameralnej MDK nr 1 połączonym z wręczeniem nagród.

Bytom Keyboard Ton w tym roku wchodzi w skład projektu „KECIOK SZTUKI”, współfinansowanego ze środków Gminy Bytom, realizowanego przez Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów.

Uczestnictwo dzieci i młodzieży w przeglądzie ma znaczenie dla rozwoju ich uzdolnień. Propagowanie gry na keyboardzie pozwala na kształtowanie wyobraźni twórczej wyrażającej się

w propozycjach własnych interpretacji wykonywanych utworów, a nawet ich tworzenia oraz możliwości wykorzystania właściwości brzmieniowych instrumentu.

Zachęcając do współpracy w grupie ludzi o podobnych zainteresowaniach kształtujemy w uczniach postawę motywacyjną i gotowość do samokształcenia oraz oceny utworów. Występy młodych adeptów sztuki wyrabiają w nich zdolność przeżywania zjawisk muzycznych, a także budują poczucie własnej wartości.

Poprzez promocję dobrych wzorców wyrabiamy nawyki samodoskonalenia umiejętności artystycznych uczniów.

Regulamin pobierz BKT 2019 regulamin

Klauzula RODO pobierz Klauzula RODO- BKTon