półkolonie

Półkolonie letnie tuż, tuż!

27 maja 2019 r. (poniedziałek) od godz. 16.00

RUSZAJĄ ZAPISY NA PÓŁKOLONIE LETNIE

półkolonie

Kartę należy pobrać w sekretariacie placówki.
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie karty w świetlicy MDK 1 oraz oddanie jej do sekretariatu w tym samym dniu.
Wypełnione karty należy złożyć w placówce w nieprzekraczalnym terminie – DO 29 MAJA 2019 r.
Nie oddanie karty w terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczestników półkolonii.

ZAPRASZAMY!