dzieci

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W KOŁACH MDK NR 1 NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ROZPOCZĘTA.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020 na zajęcia stałe.

Wniosek do pobrania wniosek rekrutacja 2019,2020

dzieci

EDUKACJA

Akademia przedszkolaka

Katarzyna Janicka

3 – 6 lat

Katarzyna Malec

3 – 6 lat

Język angielski

Katarzyna Gałęziowska

Klasy I -VIII

Adriana Walasek

Klasy I – VIII

Język niemiecki

Małgorzata Czyż – Przestańska

Dzieci, które ukończyły 8 rok życia i potrafią pisać, a także młodzież – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty matury i certyfikatu Fit in Deutsch A1 i A2.

Zajęcia świetlicowe

Patrycja Polska

Dzieci od 6 roku życia i młodzież
( zajęcia odbywają się w klubie Relaks w Szombierkach)

Biblioteka

Agata Kiedos

Dzieci, młodzież, dorośli

Anna Żynda

Arteterapia

Alicja Setla
Terapia przez muzykę, która ma na celu poprawę psychicznej i fizycznej kondycji dzieci i młodzieży. Zajęcia od 4 roku życia bez ograniczeń wiekowych. Forma zajęć dobierana indywidualnie lub do danej grupy.
( Zajęcia odbywają się w Stolarzowicach)

MUZYKA
Nazwa koła
Imię i nazwisko nauczyciela
Wiek uczestników zajęć

Pracownia wokalna:
Śpiew solowy,
Śpiew grupowy,
Rytmika

Partycja Cisło

Dzieci od 6 roku życia
oraz młodzież

Studio piosenki
MY VOICE
Emisja głosu dla dzieci i młodzieży
Praca z mikrofonem
Przygotowanie do występów scenicznych

Anna Górecka – Czarny

Dzieci od 8 roku życia
oraz młodzież

Nauka gry na gitarze

Klasycznej

Maciej Cybulski

Dzieci i młodzież od 7 roku życia (7 lat ukończone w dniu 01.09.2018 r.), posiadanie gitary klasycznej odpowiedniej dla wieku;

Nauka gry na gitarze
Akustycznej
Elektrycznej
Klasycznej

Sylwester Sośniak

Dzieci i młodzież od 9 roku życia

Nauka gry na gitarze
Bluesowej
Jazzowej

Sylwester Sośniak

Młodzież od 14 roku życia

Nauka gry na gitarze
Akustycznej
Basowej

Ronald Tuczykont

Dzieci i młodzież od 9 roku życia

Pracownia instrumentów klawiszowych

Anetta Goleniak

Dzieci i młodzież od 7 roku życia

Mateusz Podulka

Dzieci i młodzież od 6 roku życia

Pracownia nauki gry na perkusji

Grzegorz Kańtoch

Dzieci i młodzież od 8 roku życia

Studio nagrań eMDeKa.
Pracownia Muzyczna „GAMA”

Janusz Bacik

Młodzież od 15 roku życia

Big Band
Orkiestra dęta
Zespół kameralny

Klaudiusz Jania

Młodzież od 15 roku życia, grająca na instrumentach dętych lub perkusji.

PLASTYKA
Nazwa koła
Imię i nazwisko nauczyciela
Wiek uczestników zajęć
Plastyka:
Szkółka rysunkowa
Rękodzielnia
Tęczowa malarnia Wylęgarnia sztuki

Eliza Flaszewska

Dzieci od 6 roku życia

Akademia twórcza

Aleksandra Herisz

Dzieci od 6 roku życia o zainteresowaniach plastycznych, sprawne manualnie, lubiące rysować i malować

Platforma sztuki

Dzieci od 6 roku życia o zainteresowaniach plastycznych, rękodzielniczych, sprawne manualnie;

Batikarnia

Dzieci od 6 roku życia o zainteresowaniach plastycznych, sprawne manualnie, twórcze;

Witraż

Młodzież od 13 roku życia o dużych predyspozycjach manualnych;

Rysunek

Stanisław Usień

Młodzież od 12 roku życia

Malarstwo

Młodzież od 12 roku życia

Fotografia

Młodzież od 15 roku życia

TANIEC
Nazwa koła
Imię i nazwisko nauczyciela
Wiek uczestników zajęć

Taniec nowoczesny

Magdalena Futrzyk

Dzieci i młodzież od 5 roku życia
(5 lat ukończone w dniu 01.09.2018r.)

Agnieszka Miliczek

TEATR
Nazwa koła
Imię i nazwisko nauczyciela
Wiek uczestników zajęć

Zajęcia teatralne

Danuta Szymczyk

Dzieci i młodzież od 5 roku życia (5 lat ukończone w dniu 01.09.2018r.)

Barbara Krupa

Recytatorzy

Danuta Szymczyk

Dzieci i młodzież od I klasy szkoły podstawowej

Barbara Krupa

SPORT
Nazwa koła
Imię i nazwisko nauczyciela
Wiek uczestników zajęć

Szermierka

Piotr Bortel

Dzieci i młodzież od 7 roku życia (I klasa SP, zajęcia odbywają się w SP 45 w Szombierkach);

Zbigniew Wasiołka

Sporty halowe

Michał Solecki

Dzieci i młodzież od 8 roku życia (zajęcia odbywają się głównie w hali OSiR oraz SP 37 na Stroszku)

Brydż sportowy

Jerzy Matura

Dzieci od 10 roku życia oraz młodzież;

Żeglarstwo

Grzegorz Dronka

Dzieci i młodzież od 6 roku życia

Szachy

Iwona Kaula

Dzieci i młodzież od 6 roku życia