Aktualności
Konkurs plastyczny pt.: „MAŁE STRUMYKI TWORZĄ WIELKIE RZEKI”

Konkurs plastyczny pt.: „MAŁE STRUMYKI TWORZĄ WIELKIE RZEKI”

„MAŁE STRUMYKI TWORZĄ WIELKIE RZEKI”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: „MAŁE STRUMYKI TWORZĄ WIELKIE RZEKI”.

  • Nadsyłanie prac konkursowych trwa do 21 kwietnia 2023 r.
  • Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika, techniki łączone z wymienionych.
  • Prace konkursowe muszą być dostarczone w formacie A3.
  • Prace należy dostarczać na adres Organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 12, 41-902 Bytom, do dnia 21 kwietnia 2023 r.
  • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 24 kwietnia 2023 r.
  • Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 26 kwietnia 2023 roku w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu

Przyznane zostaną nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas I-III szkół podstawowych
  • uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są pod linkiem: Regulamin